Spørgsmål til udvalgets aktiviteter kan rettes til udvalgets formand

Mona Andersen

Mobil: 2089 6752

Mail: moku@live.dk

I cafeteriet kan du i åbningstiden købe patroner, skydekort til lerduer,

div. drikkevare og let forplejning mm.

Cafeteriet holder altid åbent, når skydebanen er åben.

KH Jagt er godkendt af fødevarestyrlsen